Historie drog

V celé historii lidstva byly omamné drogy většinou prostředkem k tomu, aby měli jejich uživatelé přístup k rozšířenému poznání. Práce s nimi byla vyhrazena pouze domorodým šamanům a kouzelníkům (to se však netýkalo drog s povzbuzujícími účinky).