August 2010

Výstava masožravých rostlin

27. srpna začala v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK tradiční výstava masožravých rostlin Darwiniany, společnosti pěstitelů masožravých rostlin (a jiných botanických kuriozit), organizovaná ve spolupráci se zmiňovanou botanickou zahradou.

Scroll to Top