Dejte dětem do vínku znalosti! Začněte s cizími jazyky od narození!

Pravda, od narození je trošku přehnané, ale jen do jisté míry. Lingvisté, ale i psychologové, se shodují, že s učením cizích jazyků je možné začít takřka od plínek nehledě na to, že děti nemluví ještě ani svým rodným jazykem. Děti, které byly vystavené dlouhodobě cizímu jazyku, měly o poznání větší míru adaptace na cizí jazyk, orientovali se lépe při učení cizího jazyka a měli lepší výslovnost než vrstevníci, kteří byli vystaveni pouze mateřskému jazyku. Jak by mělo takové učení od plínek vypadat? Nechte se inspirovat!

 

Metoda přirozeného učení

Kolikrát musíte zopakovat dětem nějaká slova, aby se je dobře naučily a začaly používat v kontextu? A jakým způsobem je učíte mateřskému jazyku? Mluvíte na ně v běžných denních situacích, vyprávíte jim příběhy, čtete pohádky, díváte se s nimi na televizi nebo posloucháte mluvené slovo a písničky v rádiu? Úplně stejně by měla probíhat počáteční forma učení cizího jazyka. Přirozenou metodou se pak děti seznamují s novými slovy a velmi záhy pochopí, že se jedná o odlišný jazyk než rodný.

Zábavné a hravé učení

Ne každý rodič se ale cítí na to, aby na své dítko mluvil anglicky nebo francouzsky. V tom případě je nejlepší svěřit ratolest do rukou odborných lektorů, kteří v kurzech angličtiny pro nejmenší zábavnou a hravou formou seznamují děti s angličtinou. Celý proces učení probíhá za pomoci her nebo zpíváním písniček. Děti nesedí v lavicích, ale na koberci nebo se učí v pohybu při tanci nebo hrách. Je zachována přirozená forma učení, děti se s angličtinou přece jen teprve seznamují a nejdůležitější je, aby se zbavily ostychu z mluvení. Tím se dokonale připraví na fázi, kdy budou chodit do školy a prohlubovat jazykové znalosti, k čemuž dojde při školním vzdělávání.

Zárukou úspěchu je opakování

To probíhá již v lavicích a stojí na opakování. Slovíčka i gramatiku je totiž nutné neustále opakovat. Není třeba lidově řečeno tlačit na pilu, ale je dobré, když se děti několik minut denně angličtině věnují. V pozdějším věku je dobré přidat další cizí jazyk, protože děti mají schopnost se učit rychle. V dospělosti by jim to šlo mnohem hůře a ideální jsou kurzy francouzštiny pro děti a dospělé, které si udávají nejen svůj čas, kdy lekce probíhá, ale hlavně i úroveň. Díky tomu je výuka mnohem efektivnější a výsledky se dostavují takřka okamžitě.

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top