Firemní vzdělávání: příklady špatné a dobré praxe

V současné době provozuje firemní vzdělávání řada kmenových zaměstnanců (personalistů), ale i externích zaměstnanců z nejrůznějších specializovaných společností. V následujícím textu se zaměříme na firemní kurzy angličtiny, neboť patří k nejvíce potřebnému

firemnímu vzdělávání u soukromých společností a zároveň se při jejich realizaci dopouštějí lektoři řady chyb.

 

Nejprve zmíníme chyby, kterých se během realizace firemního vzdělávání zaměřeného na jazyky společnosti nejčastěji dopouštějí, a následně uvedeme některé příklady dobré praxe, jak má vypadat ukázková firemní angličtina pro Brno a okolí aglomerace.

Příklady špatné praxe

Mezi nejčastější chyby personalistů a společností nabízejících firemní vzdělání patří skutečnost, že dostatečně nerozlišují mezi jednotlivými zaměstnanci a někdy dokonce ani mezi jejich pracovními náplněmi. Častokráte tak v podstatě školí to stejné všechny zaměstnance.

Je to způsobené hlavně tím, že postupují podle zaběhlých pravidel a metodik (často převzatých z jiných společností) a nezohledňují při nich individuální potřeby jednotlivců zaměstnanců či změny v jejich pracovní náplni. Následkem toho učí zaměstnance zastaralým anebo nepotřebným věcem.

Firemní vzdělávání musí kromě potřeb zaměstnanců zohledňovat i konkrétní specifika dané společnosti.

Dobrým příkladem je firemní vzdělávání zaměřené na výuku jazyků, které nesmí zaměstnance pouze učit, ale musí se zaměřit na ty konkrétní jazykové dovednosti, které daný zaměstnanec potřebuje přímo k výkonu svého pracovního zařazení. Ne všechny firemní jazykové kurzy určené pro Brno jsou však schopné toto zajistit.

Naopak učí pouze z učebnic kapitolu po kapitole a firemní vzdělávání pak připomíná vzdělávání na základní škole. Takové špatné firemní kurzy angličtiny také spojují zaměstnance do tříd nezávisle na jejich jazykové pokročilosti a pracovním zařazení. Důsledkem toho se poté řada zaměstnanců v rozvoji svých jazykových dovedností nikam neposouvá, neboť buď si jen opakuji, co už dávno umí anebo naopak nestíhají tempo, které udávají jazykově pokročilejší kolegové.

Třetím špatným příkladem firemního vzdělávání jsou případy, kdy personalista dbá více o samotný kurz, než aby dbal o to, jestli dokáží školení zaměstnanci přenést dosažené znalosti a vědomosti z teorie do praxe. Takovéto firemní jazykové kurzy se zaměřují více na to, jestli daný student dochází na firemní vzdělávání, než jestli se tam doopravdy něco naučí.

Toto jednání je pochopitelné u externích společností, které potřebují mít nějaké podklady k tomu, aby prokázali svoji odvedenou práci. Bohužel poté kladou větší důraz na gramatické testy než na to, jestli její studenti dokáží uplatňovat jazykové znalosti a dovednosti v jejich každodenní praxi.

Příklady dobré praxe

Mezi bezpochyby dobré příklady patří společnost PELICAN a její firemní jazykové kurzy. Brno je známé svým podnikatelsky přívětivým prostředím a firemní kurzy angličtiny od společnosti PELICAN pomohly k rozvoji jak zaběhnutým, tak i začínajícím podnikům. Co ale činí společnost PELICAN tak jedinečnou?

Je to hlavně její individuální přístup. Nenabízí totiž unifikovanou službu, ale její firemní výuka angličtiny je přizpůsobená na míru nejen konkrétní společnosti ale také konkrétním potřebám jejich zaměstnanců.

Mezi další silné stránky společnosti PELICAN patří její několikastupňové testování. Metodik firemní výuky angličtiny otestuje každého ze zaměstnanců individuálně, čímž je zajištěna největší přesnost dosaženého výsledku.

Pro metodika není problém v případě realizace kurzu firemní angličtiny vycestovat i mimo Brno a provést ústní testování přímo v sídle firmy. Mezi největší výhody ústního testování patří bezpochyby fakt, že metodik se nezabývá tím, jak konkrétní zaměstnanec umí vyplňovat gramatické testy, ale je schopný zjistit během ústního testování kromě úrovně zaměstnance i to, jak dokáže své jazykové dovednosti uplatňovat v praxi.

Firemní jazykovou výuku pro Brno a okolí společnost PELICAN realizuje s důrazem na uplatnění nabytých jazykových dovedností v každodenní praxi dané společnosti. Toho může dosahovat díky jejímu individuálnímu přístupu, kdy je metodik schopný dokonale vyhodnotit potřeby dané společnosti a jejich zaměstnanců.

Pro administrativní pozice navíc nabízí firemní jazykové kurzy euro angličtiny, které školí zvláštní typ jazyka běžný pro komunikaci se zahraničními úřady a institucemi. Euro angličtinu doceníte, obzvláště pokud se vaše společnost uchází o evropské dotace anebo obchoduje s nadnárodními korporacemi, jejichž běžným dorozumívacím jazykem je právě angličtina.

Více o firemním vzdělávání a firemní výuce angličtiny od společnosti PELICAN se dozvíte na jejich webových stránkách zde.

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top