Jak čelit nezaměstnanosti?

V obecné rovině je nezaměstnanost absolventů vysokých a středních škol ovlivněna především ekonomickou situací v zemi, nezaměstnaností celkovou, stavem nabídky volných pracovních míst a vztahem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách.

V souvislosti s hospodářskou krizí, která Českou republiku zasáhla přibližně v polovině roku 2009, logicky nedošlo k tomu, že by se situace na trhu práce měla zlepšovat, ba spíše naopak. Stabilně do kategorie nezaměstnaných absolventů spadá okruh přibližně 30 tisíc osob ročně , přičemž tento počet přirozeně kolísá v závislosti na sezonních pracích apod.

{openxad 1}

Kde a jak šetřit?

Zmiňovaná hospodářská krize jde kromě úbytku pracovních příležitostí, jež zasáhla především mladou generaci, ruku v ruce s utahováním opasků. V této souvislosti je proto nasnadě najít způsob chovat se ekonomicky tak, aby naše běžné každodenní fungování bylo zasaženo co možná nejméně. Alternativu, jak se vypořádat s omezeným množstvím finančních prostředků přitom nabídnuly specializované servery, které svojí činnost vyvíjeli již dříve, avšak právě v době finanční krize nastává jejich opravdový boom. Jedná se internetové stránky, jež zprostředkovávají zvýhodněnou nabídku výrobců zboží, hoteliérů, restauratérů, apod. potenciálním zájemcům. Princip fungování předmětných slevových portálů je tudíž velmi jednoduchý. Kupříkladu, na portálu vouchercloud.cz inzeruje výrobce své zboží (řekněme například rýsovací potřeby), které nabízí též běžně v rámci svého sortimentu. Důvodem, proč jsou pro zákazníka tyto rýsovací potřeby, pořízené přes zmiňovaný slevový portál zajímavé je v prvé řadě jejich cena. Nelze samozřejmě bez dalšího říct, kolik peněz lze nákupem přes slevové portály ušetřit, neboť míra konkrétního zvýhodnění se u jednotlivých produktů liší, nicméně obecně je možné konstatovat, že výše slevy se pohybuje v řádech desítek procent.

A co studenti?

Pokud se vrátíme ke shora popisovanému stavu na absolventském trhu práce, cenové zvýhodnění se samozřejmě netýká jen rýsovacích potřeb. Co se týče absolventů či stále studujících, tito mohou využívat studentské slevy i další zvýhodnění, které jsou pro „běžného člověka“ nedosažitelné. Jmenovitě je možné zmínit slevy na jízdné, vstupenky na kulturní (nejen studentské) akce, zvýhodněnou cenu učebních pomůcek, knih, školních potřeb apod. V tomto ohledu se tudíž pravidelné sledování inzerovaných slev určitě vyplatí, neboť správně načasovaným nákupem lze ušetřit velmi zajímavé, třeba i tisícové částky.

Zdroj: VoucherCloud

 

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top