Pravidla FIS – Fédération Internationale de Ski

Lyže

Deset pravidel  FIS (Fédération Internationale de Ski)  Světové lyžařské federace pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích.1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty
Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval
někoho jiného.

2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na
dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také
terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy
Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby
neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen
s takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi
dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.

5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru
Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po
zastavení chce opět rozjet dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru
nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe,
tak i ostatní.

6. Zastavení
Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových
stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo
snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.

7. Výstup a sestup
Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky,
musí používat okraj sjezdovky.

8. Dbát na značky a na znamení
Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci.

9. Poskytování pomoci

Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.

10. Povinnost prokázat se
Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná,
zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje.

Zdroj informací:  FIS – Fédération Internationale de Ski

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top