Pravidla hry Squash

Dnešní článek vám představí hru squash a zasvětí vás do pravidel hry.

Squash je dynamický raketový sport, založený na odrazu míčku o stěnu. Hraje se mezi dvěma hráči na kurtu, který tvoří poměrně malý prostor obklopený čtyřmi stěnami. Squash je ideální hra pro relaxaci a udržení si kondice, je to sport s nároky na rychlý pohyb, změnu směru, postřeh, odhad i taktiku. Při tomto sportu vydáte nejvíce energie během krátkého časového úseku, zbavíte se emocí a dokonale se odreagujete. Vzhledem k charakteru hry, kdy jsou oba hráči v jednom kurtu a střídají se v odehrání míče, musí být základním pravidlem neohrozit protihráče. Hráč, který zraní soupeře, je okamžitě diskvalifikován.

Hra

Squash se hraje mezi dvěma hráči, z nichž každý musí používat raketu, s míčkem a na kurtu. Všechny prvky jsou specifikovány pravidly.

Cíl

Squash je fyzicky velmi náročný sport. Úkolem hráče je udeřit míč tak, aby jej soupeř nemohl zahrát dovoleným způsobem.

Skóre

Zápas je tvořen vítězstvím jednoho z hráčů ve dvou nebo třech setech (podle dohody). Každý set se hraje na dosažení 9 bodů jedním z hráčů. V případě, že dosáhnou oba skóre 8:8, přijímající hráč určí před zahájením hry, zda set končí dosažením devíti bodů (o jeden) nebo desíti bodů (o dva).

Body

Bodování se v každé soutěži liší. Zápasy mají obvykle pět setů, buď do 9 bodů, kdy boduje jen podávající nebo do 15 bodů, kdy mohou bodovat oba hráči.

Podání

Hra začíná podáním z podávacího boxu, ve kterém musí podávající stát alespoň jednou nohou. Na počátku utkání rozhoduje o podávajícím los roztočením rakety. Při zahájení utkání, setu a po zisku podání v setu má podávající právo volby, ze které strany začne podávat. Následující podání se musí pravidelně střídat z obou stran. Podávající hráč pokračuje v podáních dokud neprohraje výměnu. Pak se podávajícím stává soupeř.Při podání se míček nadhodí rukou nebo raketou a zahraje se. Pokud hráč nadhodil, ale nezahrál úder, může podání opakovat.Pro správně provedené podání musí míč nejprve narazit na čelní stěnu mezi horní outovou a střední podávací čarou. Pak může (ale nemusí) narazit na boční, popř. i zadní stěnu a musí dopadnout do zadní čtvrtiny kurtu na straně přijímajícího. Jakýkoliv dotek čáry na stěně nebo podlaze kurtu je špatný míč.

Return

Dobře odehraný míč / return / musí být hráčem odehrán po prvním odskoku od podlahy nebo přímo ze vzduchu na čelní stěnu mezi horní outovou a spodní tinovou čáru. Před dopadem na čelní stěnu může být míč odražen o boční, zadní stěnu (sklo) nebo obě, nesmí se však dotknout podlahy. Raketa musí být v době dotyku s míčem v hráčově ruce. Soupeř může míč odehrát kdykoli po odrazu od čelní stěny (přímo ze vzduchu, po odrazu od boční, zadní nebo obou stěn apod.), musí to však být dříve než se míč dotkne podruhé podlahy.

Let

Bránění ve hře, při kterém soupeř neumožnil hráči přímý přístup k odehrání míče nebo stál v dráze možného letu míče, nejednalo se však o situaci, kdy mohl hráč jednoznačně dokončit vítezně výměnu. Hráč, který je takto omezen požádá soupeře o “let” a výměna se opakuje beze změny skóre a podávajícího.

Store

Bránění ve hře, při kterém soupeř neumožnil hráči odehrát míč nebo dokončit úder nebo stál v dráze možného letu míče přímo na čelní stěnu a jednalo se o situaci, kdy mohl hráč jednoznačně dokončit vítezně výměnu. Hráč, který je takto omezen požádá rozhodčího o “let” a ten rozhodne, jestli situace nastala. Výměnu v této situaci vyhrává hráč, kterému bylo bráněno ve hře. Pokud si hráči rozhodují utkání sami, záleží posouzení situace na jejich dohodě.

Kurt

Je ohraničen čelní, zadní a bočními stěnami. Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Zadní stěna kurtu bývá většinou průhledná. Na přední straně je spodní lišta, která má jiný zvuk, pokud ji trefíme. Lišta je vysoká 48 cm. Pokud je tato lišta zasažena ve hře, jedná se o aut.

Raketa

Raketa pro squash je o něco větší a těžší než raketa pro badminton, ale je menší a lehčí než raketa na tenis. Rozměry rakety jsou: Max.délka – 686 mm Max.šířka – 215 mm Max.délka výpletu – 390 mm Max. plocha výpletu – 500 cm2. Max. hmotnost – 255 g.

Míč

Squashový míček je stejně jako kurt a raketa nedílnou součástí squashe. Míček má průměr 40 mm a hmotnost 24 g. Míčky se rozeznávají podle odskoku či odrazu o stěny. Velikost odrazu označuje barevná tečka na míčku. Začínající hráči používají nejčastěji míček s modrou nebo červenou tečkou, protože se velmi dobře odráží a odskakuje. Velmi dobří hráči používají míček s jednou nebo dvěma žlutými tečkami, který skáče velmi málo. Všechny míčky po zahřátí na svou optimální teplotu se odráží zhruba stejně. Rozdíl je v tom, že každý míček má tuto provozní teplotu jinou. Začínající hráči nedokáží během hry zahřát míček tak, jako hráči pokročilejší, proto používají míčky s modrou nebo červenou tečkou, které se dobře odráží již ve studeném stavu.

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top