Solárium a opalování

Solárium

Sluneční záření je přirozenou součásti našeho života. Bez slunce a jeho záření by nikdy nemohl vzniknout a ani existovat život na zemi. Kdyby přestalo svítit slunce veškerý život na zemi by skončil!

{openxad 1}

Sluneční záření je tedy naprosto přirozenou součástí našeho života a přináší nám jak pozitivní tak negativní “věci”.

Nadměrné opalování má negativní účinky na organismu. Při dlouhodobém a nadměrném vystavování kůže slunečnímu záření dochází po určité době k vysušování kůže. Při dlouhodobé vysušování začne kůže ztrácet elasticitu, což následně vede k zrohovatění kůže a jejímu předčasnému stárnutí.

Těmto negativním účinkům je třeba zamezit a v maximální míře využívat pozitivních účinků opalování. Vždy je třeba vystavovat kůži slunečnímu záření v rozumné míře, nepřehánět opalování, v maximální možné míře o kůži pečovat, vyživovat ji a hydratovat.

Ideální je navštěvovat solária přibližně 1x týdně a dobu opalování a typ solária přizpůsobit typu kůže a danému stupni opálení.

Proces zhědnutí

Nyní UV záření je odpovědné za proces zhnědnutí kůže. Dopadá-li světlo na naše tělo, přijímá kůže paprsky UV-A a UV-B, které podle vlnové délky pronikají do různé hloubky. Krátkovlnné světlo UV-B způsobí v horní oblasti (pokožka/epidermis) fotochemické reakce, dlouhovlnné záření UV-A působí naopak v hlubších vrstvách (škára/dermis).

UV-B světlo stimuluje melanocyty k ochraně před V-zářením ke zvýšení produkce melaninu než normálně. Melanin vzniká oxidací aminokyseliny tyrozinu v melanozómech pigmentových buněk. Přes delší nervové podněty (dendrity) rozdělují melanocyty zrnka pigmentu (melanozómy) zbylým buňkám (keratinocyty) epidermis, které se ve tvaru ochranného krytu ukládají nad buněčná jádra. Tento proces se označuje jako melanogeneze.

Záření UV zapůsobuje různé fotochemické reakce

Při nepřímé (zpožděné) pigmentaci způsobuje záření UV-B mezi 280 a 315 nm aktivaci melanocytU, ve spojení s tyrozinem tvorbu pigmentu melaninu. Nově vytvofiený a nejprve ještě slabě zbarvený melanin se transportuje přes kanály a do povrchu kůže. Pro tento proces je dostatečné dávkování UV-B pod prahem zrudnutí kůže (sluneční úpal). Kromě nutnosti v procesu hnědnutí je záření UV-B odpovědné za tvorbu takzvaných světelných mozolů, ztluštění rohové pokožky, které kromě vlastního ztmavnutí kůže působí jako ochrana proti UV záření.

Přímá pigmentace (okamžité zhnědnutí) nastupuje bezprostředně po působení světla bez slunečního úpalu. Je vyvoláno zářením UV-A (až do 400 nm) a zůstává zachováno až 24 hodin. Přímá pigmentace vzniká oxidací a pozdějším ztmavnutím slabě zbarveného předstupně melaninu. Teprve souhrou záření UV-B a UV-A – tvorba pigmentu a tmavnutí pigmentu se dociluje dlouhodobě přetrvávající krásné kosmetické zhnědnutí bez spálení kůže.

Solárium a roční období

Solárium a jaro:
• pomáhá odstraňovat jarní únavu
• vytváří vlastní ochranu kůže proti záření
• připravuje pokožku na léto

Solárium a léto:
• připravuje na dovolenou
• kvalitně opaluje, i když jsme nemohli k moři
• příjemně opaluje i mimo letní vedra

Solárium a podzim:
• prodlužuje léto
• dodává tělu zdravý a zrekreovaný vzhled
• dodává energii na zimu

Solárium a zima:
• odstraňuje chmurné zimní nálady
• podporuje zdraví

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top