Šikana

Šikana představuje závažný společenský problém ve školství, v armádě a ve vězeňství (všude kde je větší kolektiv). V praxi stále přetrvává nešvar, že kompetentní osoby mají tendenci při setkání se šikanou “zavírat oči”, popírat její existenci a díky svému vlivu, zlehčovat “provalené” případy a chovat se  “jakoby nic”.